1. Giới thiệu máy PCR 9700 - hãng Applied Biosystems - Mỹ
2. Giới thiệu máy PCR Veriti - hãng Applied Biosystems - Mỹ3. Giới thiệu máy Realtime PCR - Stepone - hãng Applied Biosystems - Mỹ4. Giới thiệu máy giải trình tự gen điện di mao quản - 3500 - hãng Applied Biosystems - Mỹ


5. Giới thiệu máy Quang phổ Nanophotometer - hãng IMPLEN - đo nồng độ DNA/RNA6. Giới thiệu máy Fragment Analyzer - phân tích DNA genome, chuẩn bị mẫu cho máy giải trình tự gen thế hệ mới NGS
 

7. Giới thiệu Máy sắc ký ion ICS 5000+ - hãng DIONEX - Mỹ - thuộc tập đoàn Thermo Scientific8. Giới thiệu máy sắc ký lỏng cao áp HPLC Ultimate 3000 -  hãng DIONEX - Mỹ - thuộc tập đoàn Thermo Scientific 
9. Giới thiệu máy PCR hãng ASTEC Bio - Nhật Bản