HỆ THỐNG PCR ĐỊNH LƯỢNG (REAL-TIME PCR)


Model: 7900HT Fast Real-Time PCR

Hãng: Applied Biosystems - Mỹ

Mô tả hộ thống:

Hệ thống 7900HT Fast Real-Time PCR sử dụng đĩa 96 giếng và 384 giếng và hệ thống TaqMan® Low Density Array với hệ thống load mẫu robot tự động hoàn toàn

Lựa chon Fast PCR làm giảm thời gian chạy xuống 35 phút trong format tiêu chuẩn 96 giếng, hoặc 55 phút đối với format 384 giếng

Phát hiện dải sóng liên tục trong dải từ 500-660 nm cho phép người dùng sử dụng multiple fluorophores trong một phản ứng đơn

Đo mức độ biểu hiển gene, phát hiện và định lượng nguồn bệnh,phân tích SNP genotyping

Phần mềm Optional Enterprise edition cung cấp công cụ phân tích dữ liệu, hỗ trợ 21 CFR Part 11 trong điều kiện bảo mật dữ liệu.

Loading mẫu không cần tay và unloading  true walkaway automation

Công suất cao của hệ thống:

Hệ thống 7900HT System có công suất real-time PCR cao, phát hiện và định lượng các trình tự nucleic acid

Một hệ Automation Accessory (Tùy chọn - Không cung cấp kèm theo) kết hợp với đĩa 384 giếng, giúp cho hệ thống 7900HT thích hợp để đáp ứng với yêu cầu công suất cao của quá trình nghiên cứu thuốc hằng ngày

Các ứng dụng chìa khóa bao gồm định lượng biểu hiện gene, pahst hiện nucleotide polymorphisms (SNPs) sử dụng phân tích fluorogenic 5' nuclease

Tính linh hoạt cao:

Một hiệ thống Fast PCR option giảm thời gian chạy realtime PCR từ 2 giờ xuống 30 phút.

Phần mềm mạnh mẽ:

Sử dụng 2 công cụ phần mềm tự động, Plate Utility và Automation Controller, phần lớn sự biểu hiện gene và SNP genotyping workflowđược tự động hoàn toàn cho các ứng dụng hiệu suất cao và yêu cầu sự can thiệp của người dùng ở mức tối thiểuĐặc tính kỹ thuật:

Chỉ thích hợp cho nghiên cứu, không dùng cho các liệu pháp chữa bệnh trên người và động vật hoặc các ứng dụng chuẩn đoán

Hệ thống luân nhiệt: Peltier

Block format: Block 96 giếng (Dạng Standard và dạng Fast), hoặc block 384 giếng hoặc Low Density Arrays

Công suất:

  * Lên tới 84 x đĩa 384 giếng (với phụ kiện tùy chọn và đĩa 384 giếng)

 * Lên tới 36 x đĩa 96 giếng với phụ kiện tùy chọn và đĩa 96 giếng

Độ nhạy: xuống tới 10 bản copies

Công suất chạy mẫu:

 * ≥5,000 phản ứng real-time PCR/ngày  (dạng block 384 giếng và phụ kiện tự động),

 * ≥10,000 phản ứng endpoint PCR/giờ (dạng block 384 giếng và phụ kiện tự động)

Dải tuyến tính:  Lên tới 9 logs

Dye chuẩn: TAMRA™, NED™,  ROX™, TET™, SYBR® Green I, VIC™, JOE™, FAM™

Phương pháp phát hiện: SYBR, Phát hiện Primer-Probe

Dải thể tích phản ứng: 25-100 µl (dạng block 96 giếng tiêu chuẩn), 10-30 µl (dạng block 96 giếng nhanh), 5-20 µl (dạng block 384 giếng tiêu chuẩn)

Tương thích công suất cao: Multiplexing, High Throughput-Compatible

Optics: không filters (CCD camera hoạt động liên tục, phát hiện ở dải sóng 500 -650 nm). Nguồn kích thích laser, có tuổi thọ kéo dài 488 nm argon-ion

Tốc độ chạy: <2 hrs (Tiêu chuẩn)

Tốc độ tăng nhiệt trên mẫu:

 * Mode tiêu chuẩn: ±1.6°C⁄ giây

 * Mode nhanh: Trung bình ± 3.0°C⁄sec

Tốc độ tăng nhiệt trên block:

Dạng đĩa 96 giếng Fast: 4.8°C/giây

Dạng 96 giếng (Tiêu chuẩn), 384 giếng, Low Density Array:

2.0°C/giây

Dải nhiệt độ hoạt động:  4°C to 100°C

Độ chính xác nhiệt độ: ±0.25°C của nhiệt độ hiển thị

Độ đồng đều nhiệt độ: ±0.5°C

Passive reference dye : ROX (Separate Tube), ROX (Pre-mixed), No ROX, Other Passive Reference Dye 

Kích thước:  72 cm (W) x 84 cm (D) x 64 cm (H)Block 96 giếng dạng Fast:

Mẫu: cDNA người (1 ng/µL)

Phân tích: phân tích biểu hiện gen 4 TaqMan; điều khiển nội sinh
2 TaqMan®

Điều khiển nội sinh: 18S rRNA

Mẫu: 1X, 10X, 100X

Hiệu chuẩn: mẫu 1X

Hóa chất: TaqMan Fast Universal PCR Master Mix (2X)

Thể tích phản ứng: 20 µL

Đĩa MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate với mã vạch 0.1 ml

Điều kiện phản ứng:

 * Giữ: 20 giây/95°C

 * 40 chu kỳ: 1 giây/95°C

 * 20 giây/60°C

Thời gian chạy: 35 phútBlock 96 giếng tiêu chuẩn:

Mẫu: cDNA người (1 ng/µL)

Phân tích: phân tích biểu hiện gen 4 TaqMan; điều khiển nội sinh
2 TaqMan®

Điều khiển nội sinh: 18S rRNA

Mẫu: 1X, 10X, 100X

Hiệu chuẩn: mẫu 1X

Hóa chất: TaqMan Fast Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG (2X)

Thể tích: 25 µL

Đĩa MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate với mã vạch 0.2 ml

Điều kiện phản ứng:

 * Hold: 10 phút/95°C

 * 40 chu kỳ: 15 giây/95°C

 * 60 giây/60°C

Thời gian chạy: 1 tiếng 50 phútCung cấp bao gồm:

Hệ thống 7900HT Fast Real-Time PCR

Module block 96 giếng tiêu chuẩn
Hướng dẫn sử dụng


Các model khác:

Máy Realtime PCR ViiA 7 

Máy Realtime PCR 7500 

Máy Realtime PCR Stepone 

Máy Realtime PCR Stepone Plus