1. Máy định lượng Virus, Vi khuẩn Realtime PCR (chi tiết thông số kỹ thuật) 
Model: Rotor Gene Q5
Hãng: Qiagen - Đức2. Máy nhân gen PCR (chi tiết thông số kỹ thuật)

Model: GeneAtlas
Hãng: Astec Bio - Nhật Bản
3.Máy quang phổ định lượng DNA, RNA, Protein Nanophotometer (chi tiết thông số kỹ thuật)
Model: Nanophotometer
Hãng: IMPLEN - Đức 
4. Máy phân tích đoạn DNA/ RNA Fragment Analyser  (chi tiết thông số kỹ thuật)
Model: Fragment Analyser
Hãng: Advanced Analytical (AATI) - Mỹ5. Máy giải trình tự gen Pyrosequencing  (chi tiết thông số kỹ thuật)
Model: Pyromark Q24
Hãng: Qiagen - Đức


 
6. Máy chụp ảnh điện di gel   (chi tiết kỹ thuật)
Model: HD5 UVIDOC
Hãng: UVITEC - Anh
 
7. Hệ thống điện di trường xung  (chi tiết kỹ thuật)

8. Hệ thống điện di biến tính DGGE (chi tiết kỹ thuật)
9. Tủ an toàn sinh học cấp II  (chi tiết thông số kỹ thuật)

Model: 1386
Hãng: Thermo Scientific - Mỹ10. Máy phá tế bào sóng siêu âm  (chi tiết kỹ thuật)

Model: Q55
Hãng: Qsonica (Sonicator) - Mỹ11. Bộ điện di đứng và nguồn  (chi tiết kỹ thuật)

12. Bộ điện di ngang và nguồn  (chi tiết kỹ thuật)
13. Máy ly tâm lạnh  (chi tiết kỹ thuật)
Model: Mikro 320R, 220R, 200R
Hãng: Hettich - Đức
14. Block ủ nhiệt khô   (chi tiết kỹ thuật)
15. Máy spin (chi tiết thông số kỹ thuật)
Model: My Fuge mini
Hãng: Benchmark - Mỹ


16. Máy vortex mixer   (chi tiết thông số kỹ thuật)

Model: Mortexer hoặc Benchmixer
Hãng: Benchmark - Mỹ

17. Tủ lạnh âm sâu -86oC   (chi tiết kỹ thuật)
Model: NU-9668E
Hãng: NUAIRE - Mỹ


18. Máy lọc nước siêu sạch  (chi tiết kỹ thuật)

Hãng: merck Millipore - Pháp