Hệ thống phân lập và làm giàu mẫu vi sinh thực phẩm tự động
Model: Pathatrix® Auto
Hãng sx: ABI/Life Technologies - Mỹ
Xuất xứ: Anh/Mỹ
Đặc điểm:
•  Hệ thống phân lập và làm giàu mẫu vi sinh thực phẩm tự động là một hệ thống hoàn toàn tự động sử dụng công nghệ phân tách hạt từ gắn kháng thể và dòng luân hồi cho phép phân lập, cô đặc, làm giàu các tác nhân vi khuẩn, vi rút từ các mẫu thực phẩm và môi trường một cách nhanh chóng và dễ dàng.
• Các mẫu sau khi được phân lập, làm giàu trên hệ thống có thể được tiếp tục phân tích bằng các phương pháp nuôi cấy, ELISA hay PCR.
Thông số kỹ thuật:
- Sử dụng phương pháp hạt từ gắn kháng thể để phân lập  vi sinh gây bệnh
- Thời gian chạy mẫu: 15 phút.
- Thể tích mẫu đầu vào: 10 - 60ml.
- Cho phép gộp tối đa 10 mẫu / lần chạy
- Phân lập chủng vi khuẩn đặc biệt từ thực vật và các chất ức chế phản ứng PCR.
- Gồm 5 Cartridges chạy độc lập, thuận tiện cho phân tích nhiểu loại mẫu.
- Các quy trình phân tích dựa trên hệ thống này đã được kiểm định thành công bởi AOAC (Association of Analytical Communities).
- Sản phẩm phân lập: các vi rút, vi khuẩn nguyên vẹn, có thể nuôi cấy được.
- Công nghệ phân lập: Phân tách dựa vào hạt từ gắn kháng thể.
- Công suất: lên đến 150 mẫu/giờ
Thông số chung:
- Kích thước máy (HxWxD): 470 cm x 418 cm x 276 cm.
- Trọng lượng máy: 25 kg.
- Nhiệt độ hoạt động: 5 đến 40°C.
- Độ ẩm hoạt động: tối đa 80%.
- Nguồn điện sử dụng: 100-240V, 50-60 Hz.
Cung cấp bao gồm:
- Thân máy chính.
- Giá đỡ cho lọ đựng đệm.
- Cartridges.
- Giá đỡ Cartridges.
- Giá đỡ mẫu.
- Dây nguồn.
- Bộ hóa chất chạy thử máy 50 phản ứng.
Tùy chọn các Kit đặc hiệu sử dụng cùng Pathatrix
Pathatrix® Campylobacter spp.—Overnight Format (50 test)
Pathatrix® DUAL (Listeria/Salmonella spp.)—Overnight Format
Pathatrix® Listeria spp.—Overnight Format
Pathatrix® Salmonella spp. - Over night Format  (50 Samples)
Pathatrix® Cationic/General Viral Capture—Same Day Format
Pathatrix® E. coli O157:H7—Same Day Format (50 Samples)
Pathatrix® Cronobacter spp.—Same Day Format
Pathatrix® Salmonella spp.—Same Day Format
Pathatrix® 5 Pooling E. coli O157:H7
Pathatrix® 10 Pooling E. coli O157:H7
Pathatrix® 5 Pooling Salmonella spp.
Pathatrix® 10 Pooling Salmonella spp.
Pathatrix® 5 Pooling Listeria spp.
Pathatrix® 5 Pooling DUAL E. coli/Salmonella
Pathatrix® 5 Pooling Cronobacter spp.
Pathatrix® 10 Pooling Cronobacter spp.

Các kit realtime PCR phát hiện mẫu
MicroSEQ®Salmonella spp. Detection Kit
MicroSEQ®Listeria spp. Detection Kit
MicroSEQ® Listeria monocytogenes Detection Kit
MicroSEQ® E. coli O157:H7 Detection Kit
TaqMan® Cronobacter sakazakii Detection Kit