MÁY GIẢI TRÌNH GEN
Model: Pyromark Q24 MDx
Hãng sản xuất: Qiagen - Đức
Xuất xứ: Đức


Tiêu chuẩn: ISO 9001:2008/ EU - IVD
- Hệ thống Pyrosequencing là hệ thống giải trình tự theo theo thời gian thật (realtime), đọc các trình tự các nucleotide bằng quá trình tổng hợp (Sequencing by synthesis) dựa trên công nghệ Pyrosequencing.
- Trình tự nucleotid được đọc thành các đỉnh thông qua việc chuyển đổi năng lượng pyrophosphate giải phóng trong quá trình tổng hợp chuỗi DNA thành tính hiệu ánh sáng bởi một CCD Sensors.
- Hệ thống chuyên biệt để giải trình tự cho các ứng dụng phân tích di truyền, phát hiện đột biến kháng thuốc, đột biến điểm, định lượng methylation, định tuýp vi sinh vật.
Ứng dụng
Định danh vi sinh vật
Giải trình tự chưa biết (SEQ) - De novo sequencing
Định lượng allen (AQ) - Allen Quantification
Phân tích methylation (CpG, CpN)
Phân tích đột biến điểm (SNP)
Phân tích tổ hợp nhiều đột biến
Xác định sự kháng thuốc
Thông số kỹ thuật tóm tắt
- Công suất: 1-24 mẫu
- Chạy độc lập không cần kết nối với máy tính
- Công nghệ sử dụng: Giải trình tự bởi quá trình tổng hợp, trình tự đọc theo thời gian thực dựa trên công nghệ Pyrosequencing
- Sử dụng phức hợp Enzyme chuyển đổi PPi (Pyro-phosphate) giải phóng trong quá trình một nucleotid mới được gắn vào sợi bổ sung thành tín hiệu ánh sáng trong quá trình đọc trình tự
- Bộ phận thu nhận tín hiệu: CCD Sensers
- Thể tích phản ứng chạy: 25  µl
- Sản phẩm PCR: 3 - 5pmol sản phẩm PCR
- Có thể đọc được đoạn trình tự ngắn chỉ 10 bp
- Độ nhạy của hệ thống: Có thể phát hiện được hỗn hợp chứa 2% type mang đột biến và 98% type hoang dại.