PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ
1.    Máy PCR
-        Hãng Astec: model 322, 482, S02, G02
-        Hãng Thermo: Proflex, SimpliAmp
2.    Máy Realtime PCR
-        Hãng Qiagen: model Rotor-gene
-        Hãng Thermo – model 7500 và 7500 fast
3.    Máy quang phổ đo nồng độ DNA, RNA, Protein
-        Hãng Denovix: model DS-C, DS-11, DS-11+, DS-11FX, DS-11FX+
4.    Máy tách chiết DNA, RNA, Protein
5.    Máy quang phổ huỳnh quang hãng Denovix, model QFX
6.    Máy đo OD vi khuẩn model OD-600 hãng Implen – Đức
7.    Máy đếm tế bào sống chết model Luna II hãng Logos – Hàn Quốc
8.    Máy giải trình tự gen công nghệ điện di mao quản: 3500 Thermo
9.    Máy giải trình tự gen công nghệ pyrosequencing : Pyromark Q24 hãng Qiagen
10.Máy phân tích đoạn Fragment Analyser hãng AATI – Mỹ
11.Máy điện di trường xung
-        Model Rotaphor 6.0 hãng Biometra – Đức
-        Model FemtoFulse hãng AATI
12.Máy điện di biến tính hãng Cleaver Scientific - Anh
13.Bộ điện di ngang hãng Cleaver Scientific - Anh
14.Bộ điện di đứng hãng Cleaver Scientific - Anh
15.Máy chụp ảnh gel model UVIDOC HD6 hãng Uvitec - Anh
16.Bàn soi UV hãng Cleaver Scientific - Anh
17.Máy làm đá vảy hãng Fiocchetti - Ý
18.Tủ âm -20oC hãng Arctiko
19.Tủ mát 1-10oC hãng Arctiko
20.Tủ âm -30oC hãng Arctiko
21.Tủ âm -45oC hãng Arctiko
22.Tủ âm -80oC hãng Arctiko
23.Tủ an toàn sinh học
-        Model 1386 hãng Thermo – Mỹ
-        Model AC2-4E8 hãng Esco – Singapore
24.Máy ly tâm ống máu EBA-270 – Hettich – Đức
25.Máy ly tâm ống eppendorf Mikro 200R
26. Máy ly tâm ống falcon Mikro 220R
27.Máy ly tâm lớn Rotina 380 và Rotina 420
28. Hệ thống ELISA: gồm máy đọc, ủ, rửa
-        Hãng Biotek – Mỹ
-        Hãng Thermo – Mỹ
29. Kính hiển vi model CX-23 hãng Olympus – Nhật
30.Tủ sấy NDO hãng EYELA
31.Tủ ấm LTI hãng EYELA
32.Tủ ấm IN-260 hãng Memmert – Đức
33. Nồi hấp vô trùng
-        Model HVE-50 hãng Hirayama – Nhật
-        Model HV-85 hãng Hirayama – Nhật
-        Model HVE-110 hãng Hirayama – Nhật
-        Model HV-110 hãng Hirayama – Nhật
34. Tủ hút khí độc
Model EFH-4A8 và EFH-6A8
35. Máy vortex, model Mortexer hãng Benchmark – Mỹ
36. Máy ly tâm minispin, model Sprout mini hãng Heathrow Scientific – Mỹ
37. Bình đựng nito lỏng IC-6R, IC-10R, IC-35R hãng International Cryogenic – Mỹ
38. Máy đo pH model pH1100 hãng Horiba – Nhật
39. Bể ổn nhiệt hãng Memmert
40.Máy lắc ổn nhiệt model 727, 747, 757 hãng Amerex
41.Máy ủ nhiệt MG-2200 hãng EYELA
42. Máy cô mẫu DNA, RNA, Protein model CVE-2200 hãng EYELA
Máy đông khô FDU-1110, FDU 2110 hãng EYELA