PHÒNG THÍ NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ
1.    Máy PCR
-        Hãng Astec:
-        Hãng Thermo:

2.    Máy Realtime PCR
-        Hãng Qiagen:
-        Hãng Thermo

3.    Máy quang phổ đo nồng độ DNA, RNA, Protein
-        Hãng Denovix:

4.    Máy tách chiết DNA, RNA, Protein

5.    Máy quang phổ huỳnh quang hãng Denovix

6.    Máy đo OD vi khuẩn model OD-600 hãng Implen – Đức

7.    Máy đếm tế bào sống chết model Luna II hãng Logos – Hàn Quốc

8.    Máy giải trình tự gen công nghệ điện di mao quản: 3500 Thermo

9.    Máy giải trình tự gen công nghệ pyrosequencing : Pyromark Q24 hãng Qiagen

10.Máy phân tích đoạn Fragment Analyser hãng AATI – Mỹ

11.Máy điện di trường xung
-        Model Rotaphor 6.0 hãng Biometra – Đức: http://www.thietbisinhhoc.com/2014/07/he-thong-dien-di-truong-xung-pulsed.html
-        Model FemtoFulse hãng AATI:

12.Máy điện di biến tính hãng Cleaver Scientific – Anh

13.Bộ điện di ngang hãng Cleaver Scientific - Anh

14.Bộ điện di đứng hãng Cleaver Scientific – Anh

15.Máy chụp ảnh gel model UVIDOC HD6 hãng Uvitec – Anh

16.Bàn soi UV hãng Cleaver Scientific – Anh

17.Máy làm đá vảy hãng Fiocchetti – Ý

18.Tủ âm -20oC hãng Arctiko

19.Tủ mát 1-10oC hãng Arctiko

20.Tủ âm -30oC tới -45oC hãng Arctiko

21.Tủ âm -80oC hãng Arctiko

22.Tủ an toàn sinh học
-        Model 1386 hãng Thermo – Mỹ: http://www.thietbisinhhoc.com/2013/06/tu-toan-sinh-hoc-cap-ii-hang-thermo.html
-        Model AC2-4E8 hãng Esco – Singapore

23.Máy ly tâm ống máu EBA-270 – Hettich – Đức

24.Máy ly tâm ống eppendorf Mikro 200R

25. Máy ly tâm ống falcon Mikro 220R

26.Máy ly tâm lớn Rotina 380
Rotina 420:
27. Hệ thống ELISA: gồm máy đọc, ủ, rửa
-        Hãng Biotek – Mỹ
-        Hãng Thermo – Mỹ
Máy đọc ELISA Thermo – Phần Lan

28. Kính hiển vi model CX-23 hãng Olympus – Nhật
29.Tủ sấy NDO hãng EYELA

30.Tủ ấm LTI hãng EYELA
31.Tủ ấm IN-260 hãng Memmert – Đức
32. Nồi hấp vô trùng
-        Model HVE-50 hãng Hirayama – Nhật: http://www.thietbisinhhoc.com/2011/10/noi-khu-trung-hve-50-hang-hirayama.html
-        Model HV-85 hãng Hirayama – Nhật
-        Model HVE-110 hãng Hirayama – Nhật
-        Model HV-110 hãng Hirayama – Nhật: http://www.thietbisinhhoc.com/2011/05/noi-hap-khu-trung-hirayama-nhat.html
33. Tủ hút khí độc
Model EFH-4A8 và EFH-6A8 (chỉ có model AFH-6A1: http://www.thietbisinhhoc.com/2011/06/tu-hut-khi-oc-2-nguoi-thao-tac.html)

34. Máy vortex, model Mortexer hãng Benchmark – Mỹ

35. Máy ly tâm minispin, model Sprout mini hãng Heathrow Scientific – Mỹ

36. Bình đựng nito lỏng IC-6R, IC-10R, IC-35R hãng International Cryogenic – Mỹ
37. Máy đo pH model pH1100 hãng Horiba – Nhật
38. Bể ổn nhiệt hãng Memmert
39.Máy lắc ổn nhiệt hãng Amerex
757
40.Máy ủ nhiệt MG-2200 hãng EYELA

41. Máy cô mẫu DNA, RNA, Protein model CVE-2200 hãng EYELA
42.Máy đông khô hãng EYELA