BỘ LÀM KHÔ VÀ DUỖI TIÊU BẢN
Model: UM-WB
Hãng: ProScitech - Australia
Năm sản xuất: 2011 hoặc 2010
Bể nước hình chữ nhật với bề mặt dẫn nhiệt tốt
Đặt chương trình nhiệt độ đến 75°C
Hiển thị LCD cho chương trình nhiệt độ
Có chế độ bảo vệ quá nhiệt
Cung cấp bao gồm:
Bộ làm khô và duỗi tiêu bản