Hệ thống đo hàm lượng tổng Nitơ photpho trong nước thải nhà máy, khu công nghiệp
Model: YX-TNP Total Nitrogen and Phosphorus Analyzer
Nhà sản xuất: Universtar Science &Technology (Shenzhen) Co.,Ltd. - Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc
The YX-TNP Automatic Online Water Quality Analyzer sử dụng công nghệ oxi hóa xúc tác quang học để đo đạc quá trình oxi hóa và phân hủy ở nhiệt độ thấp và áp suất thông thường
detection) and wide measuring  range.
* Đo Total Nitrogen(TN)
- Phương pháp: Alkaline potassium persulfate digestion spectrophotometry
- Dải đo: 0 - 2/ 5/ 10/ 20/ 50/ 100/ 200 mg/L 
- Giới hạn phát hiện (LOD): 0.02 mg/L
- Độ lặp lại: trong vòng ±2% F.S.(F.S. là 50mg/L hoặc thấp hơn; trong vòng ±5% F.S.(F.S. là 100/200mg/L hoặc thấp hơn)
* Đo Total Phosphorus(TP)

- Phương pháp:  Ammonium molybdate spectrophotometric method
- Dải đo: 0~0.5/1/2/5/10/20/50/100mg/L
- Giới hạn phát hiện (LOD): 0.01 mg/L
- Độ lặp lại: trong vòng ±2% 

Độ tuyến tính: ±2% F.S.
Chu kỳ đo: đo tự động tại chu kỳ thời gian thiết lập sẵn 1 ~ 72 giờ
Calibration tự động tại chu kỳ thời gian thiết lập sẵn 1 ~ 90 d
Tín hiệu đầu ra: 4~20 mA ; kết nối máy tính qua cổng giao diện RS232/RS485(expandable)
Bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao