Máy phân tích khí đa chỉ tiêu cầm tay
Model: MX6 iBrid Multi-Gas Monitor 
Hãng: Industrial Scientific - Mỹ
- Đáp ứng các chiêu tiêu: ISO 9001:2000, IECEx/ATEX, UL (loại I), CSA, MSHA...
- Có thể đo được các loại khí độc: oxi, khí dễ cháy, khí độc, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs)
- Khả năng đọc: ppm, hoặc % thể tích.
- Là loại máy đo khí đầu tiên được trang bị màn hình LCD màu, đảm bảo khả năng đọc chính xác trong các điều kiện ánh sáng môi trường khác nhau.
- Có thể đo được tới 6 loại khí
- Có menu điều khiển
- Có tới 25 sensor tự chọn theo yêu cầu sử dụng
- Đo ở chế độ khuyếch tán hoặc dùng bơm mẫu bên trong
- Có chế độ sử dụng đầu dò hồng ngoại và PID
- Có cổng hồng ngoại
- Chuông báo động nhạy 95dB, có thể thông báo 15 loại khí trên màn hình, cho thông tin phản hồi, tính toán, ước lượng
- Hệ thống cho phép người sử dụng tự điều chỉnh thiết bị để đáp ứng các yêu cầu về màn hình, chuông báo, lưu trữ số liệu....
- Chế độ hoạt động:
+ Với các loại khí dễ cháy/Metan CH4: sensor hồng ngoại/phân tán xúc tác
+ Với các loại khí oxy và khí độc: sensor điện hóa
+ Với CO2: sensor hồng ngoại IR
+ Với các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs: sensor ion quang hóa
- Dải nhiệt độ hoạt động: -20 đến 55°C; Dải độ ẩm: 15% đến 95%
- Dải đo:
+ Khí dễ cháy: 0-100% LEL (pentan), bước tăng 1%
+ Metan: 0-5% bước tăng 1% (có thể lựa chọn loại 0-100% thể tích)
+ Oxy: 0-30%, bước tăng 1%

+ CO: 0-999 ppm, bước tăng 1ppm (có thể lựa chọn loại 0-9999 ppm)
+ HS: 0-500 ppm, bước tăng 0.1 ppm
+ H2, NO: 0-999 ppm, bước tăng 1ppm
+ Cl2: 0-99.9 ppm, bước tăng 0.1 ppm
+ NO2, SO2: 0-99.9, bước tăng 0.1 ppm
+ HCN, HCl: 0-30 ppm, bước tăng 0.1 ppm
+ NH3: 0-200 ppm bước tăng 1ppm
+ ClO2: 0-1 ppm, bước tăng 0.01 ppm
+ PH3: 0-5 ppm bước tăng 0.01 ppm
+ EtO: 0-10 ppm, bước tăng 0.1ppm
+ CO2: 0-5% thể tích, bước tăng 0.1%
+ VOCs (nói chung): 0-2000 ppm, bước tăng 0.1ppm

Cung cấp bao gồm:
- Máy chính MX6
- Sensor Methane (0-5%); CO; NO; O2; NO2
- Nguồn:  Pin Li-ion
- Bộ sạc, va ly đựng, dây nối, các thiết bị để sửa chữa, manual, hướng dẫn sử dụng, CD hướng dẫn, ống hiệu chuẩn, ống mẫu, nắp đậy..
- Bơm mẫu
- Bộ sạc chuyển đổi dữ liệu (Docking Station): có chức nang liên kết với các loại dữ liệu khác, dùng để hiệu chuẩn thiết bị, kiểm tra thiết bị, có thể kết nối với 100 thiết bị khác thông qua Ethernet hoặc kết nối không dây...
Lựa chọn thêm:
Lựa chọn các loại đầu đo khác nhau:
Hydrogen Sulfide (H2S)
Sulfur Dioxide (SO2)
Ammonia (NH3)
Chlorine (Cl2)
Chlorine Dioxide (ClO2)
Phosphine (PH3) (Low 0 - 5 ppm)
Hydrogen Choride (HCl)
Hydrogen Cyanide (HCN)
Hydrogen (H2)
Phosphine(PH3)(High 0-1000 ppm)
Hydrocarbons (HC) (IR)
Carbon Dioxide (CO2) (IR)
PhotoIonization Detector (PID) (Đo VOCs - các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi)