Bộ chiết mẫu pha rắn (SPE) + bơm hút chân không
Thiết bị chiết rắn- lỏng tự động 
Model: Visiprep SPE
Hãng: Sigma-Aldrich / Đức - Mỹ
Bao gồm:
Bộ đưa mẫu thể tích lớn Visiprep™ cho tube SPE 3ml hoặc 6ml  (bao gồm: 3 bộ x 4 adaptor)
Bộ chiết rắn lỏng chân không manifold 12 cổng Visiprep SPE
Nắp đậy manifold và van điều khiển dòng mẫu cho manifold 12 vị trí
Bộ cô mẫu Visidry cho manifold 12 cổng
Bộ kit bẫy chân không (nối giữa bộ chiết rắn lỏng và bơm chân không)
Bơm chân không cầm tay, không dầu: model KNF Laboport® mini-pump (áp suất tối đa: 35psig, tốc độ: 5.5lit/min)