Ứng dụng: Làm khô mẫu trong các ống eppendorf, ống PCR, ống falcon… ở nhiệt độ xác định
Dải nhiệt độ: từ 30ºC đến 200ºC với hẹn giờ
Điu khiển nhiệt độ vi xử lý với hiển thị số kép LED
Lắp đặt được các loại block bằng nhôm khác nhau tùy mục đích sử dụng (tùy chọn).
Các block được tháo lắp dễ dàng
Gia nhiệt từ nhiệt độ môi trường đến 100ºC trong 15 phút
Bộ bảo vệ quá nhiệt
Độ chính xác/độ đồng đu/độ ổn định nhiệt độ: ±1ºC
Nguồn điện: 220V/50Hz
Bao gồm:
Máy chính  1 Block nhôm, 20 giếng x 1.5 ml