Máy được thiết kế theo các tiêu chuẩn GLP, CE, CSA, UL…và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: hoá học, thực phẩm, môi trường…để đo các chỉ tiêu như: pH, mV và nhiệt độ.
Hiển thị các thông số pH và nhiệt độ trên màn hình LCD.
Có khả năng lưu giữ được 200 số liệu có ngày tháng kèm theo, ngoài ra các kết quả cũng có thể được lưu ra máy tính hoặc máy in qua cổng kết nối RS232.
Việc chuẩn máy có thể thực hiện tự động hoặc bằng tay từ 1 đến 3 điểm.
Có thể thiết lập và gọi ra tối đa 10 chương trình đo, nên quá
trình thao tác dễ dàng.
Có khả năng bù nhiệt độ tự động hoặc bằng tay.
Tự động nhận dạng các loại dung dịch đệm theo chuẩn NIST/US/DIN.


Các thông số kỹ thuật:
pH:
Khoảng đo từ -2 đến 19999
Độ phân giải: 0.1/0.01/0.001
Độ chính xác: +/- 0.002
mV:
Khoảng đo: +/-1999,9 mV
Độ phân giải: +/-0,1
Độ chính xác: +/-0,2mV hoặc 0,05%
Nhiệt độ:
Khoảng đo từ -5oC đến 105oC
Độ phân giải: 0,1 dưới 99,90C; 1,0 trên 99,9oC
Độ chính xác: +/- 0,1oC