Máy lọc nước khử ion
Model: Cascada BIO-Water
Hãng sản xuất: Pall Life Sciences (Mỹ/Anh)
Hệ thống cung cấp nưước siêu sạch phục vụ cho các nghiên cứu, thí nghiệm trong các lĩnh vực sinh học phân tử: PCR, Sequencing, điện di, nuôi cấy tế bào, sản xuất kháng thể…
Hệ thống đưược thiết kế với các cấp độ xử lý nưước: cột tiền xử lý, đèn UV khử trùng, cột lọc siêu sạch, màng siêu lọc
Hệ thống đèn UV bưước sóng kép 185 nm và 254 nm cho phép khử trùng   nước ngay trong hệ thống, và đồng thời oxy hoá các nhóm hữu cơ trong nước
Hệ thống đưược thiết kế với bộ phận siêu lọc, cho loại bỏ các tiểu phần có kích thưước > 0,2um
Công nghệ xử lý, làm sạch nưước tuần hoàn, đảm bảo chất lượng nước siêu sạch phục vụ cho thí nghiệm mang tính chính xác cao.
Chất lưượng nưước đầu ra:
* Điện trở: 18.2 MW/cm
* Hàm lưượng carbon tổng số (TOC): < 3 ppb
* Công suất: 2 lít/phút
* Bacteria: < 1 CFU/ml
* Bacteria endotoxin: < 0.001 EU/ml
* Cột lọc kép (cột tiền lọc và cột siêu lọc)
* Đèn tử ngoại khử trùng, bưước sóng: 185/254nm UV
* Màn hình tinh thể lỏng hiển thị các thông số hệ thống và thông số chất lượng nước.
Hệ thống đưược cung cấp bao gồm:
* Máy chính, bộ cột lọc hoàn chỉnh gồm cột tiền lọc, cột siêu lọc và bộ đèn UV khử trùng đưược lắp sẵn trong máy
* Bộ siêu lọc với màng lọc kích thưước 0,2um
Bộ cột lọc kèm thêm gồm:
02 cột tiền lọc
01 cột siêu lọc POU với adapter 
Tiêu chuẩn an toàn: CE, EN (IEC, UL, CSA)
Tiêu chuẩn đáp ứng: ISO 9001 Certified