Thiết bị phân tích kích thước và hình dạng hạt
Model: HAVER TYLER CPA 2-1
Hãng sản xuất: Tyler - Mỹ

Dải phân tích: 0.034mm (ASTM 400) - 25
Camera: CCD (line camera)
Nguồn sáng: đèn LED
Ứng dụng: Phân tích dược phẩm, thực phẩm, khoáng, đường, cát, sứ, nhựa...