TỦ SẤY ĐỐI LƯU CƯỠNG BỨC
Model: WFO-1210W, WFO-710, WFO-510, WFO-410 (New!)
Hãng: EYELA (TOKYO RIKAKIKAI) - Nhật Bản

Thông số kỹ thuật:
Dòng khí
Đối lưu cưỡng bức

Dải nhiệt độ
RT+10℃ ~ 250℃
Độ chính xác nhiệt độ điều khiển
±1℃
Độ đồng đều nhiệt độ
5℃/7℃ (at 100℃)
10℃/15℃ (at 200℃)
Thời gian gia nhiệt50 phút
Bộ điều khiển
Vi xử lý P.I.D
Thiết đặt nhiệt độ
Bàn phím màng, hiển thị số
Hẹn giờ
Auto-start, Auto-sto