Hướng dẫn sử dụng cơ bản


Bước 1: Khởi động máy. Sau khoảng 3-4 giây, máy có thể bắt đầu hoạt động. Đưa NanoPhotometer P-Class Submicroliter Cell vào vị trí cell đo. Đưa logo IMPLEN hướng về trước. Ánh sáng sẽ đi từ phải sang trái theo chiều mũi tên.Bước 2: Sử dụng vortex mixer(P-330 và P-360) để trộn đều mẫu trước khi đo.Bước 3: Hút mẫu theo lượng bảng dưới và tra vào chính giữa cửa sổ đo. Chú ý: Không để tràn giếng.
  Bước 4: Đậy nắp và tiến hành đo


Bước 5:  Làm sạch cửa sổ đo và gương trong nắp. Sử dụng giấy không bụi và nước hoặc cồn 70o. Không dùng các axit mạnh hoặc dung môi hữu cơ khác.
Chuẩn bị để đo mẫu tiếp theo
Dải đo