Fragment Analyzer - Hệ thống điện di mao quản phát hiện huỳnh quang đa kênh cho phân tích đoạn dsDNA fragments, gDNA, NGS fragments and RNA (total and messenger)


Fragment Analyzer là một thiết bị điện di mao quản dựa trên huỳnh quang cho cả đo kích thước và định lượng DNA, RNA. Bằng cách sử dụng một loại thuốc nhuộm intercalating (thêm vào) nhạy cùng với 1 nguồn ánh sáng LED mạnh, Fragment Analyzer (loại trừ) nhu cầu mồi dán nhãn huỳnh quang và có thể sử dụng để phân tách các mảnh DNA sợi đôi và RNA (mRNA và RNA tổng số). FA là một hệ thống linh hoạt nhất trên thị trường hiện nay với độ nhạy cao nhất, độ phân giải phân tách cao nhất trên một phạm vi rộng, dải tuyến tính rộng nhất và thời gian phân tách nhanh nhất.

Các bộ kit có sẵn để:

- Định tính và định lượng cho các đoạn NGS

- Định tính và định lượng RNA

- Định tính và định lượng DNA genome

- Xác định Đột biến điểm, còn được biết với tên TILLiNG, một kỹ thuật di truyền ngược

Các bộ kit ứng dụng giúp cho các phòng thí nghiệm dễ dàng sắp xếp công việc và tránh tắc nghẽn thường được tìm thấy với một phương pháp lab-on-a-chip cạnh tranh. Gel tạo ra để phân tách phân giải cao và cũng có sẵn cho phân tích đoạn thông thường, chẳng hạn như SSR/Micrsatellites, các đoạn PCR nhỏ hoặc lớn (amplicons) và giải quyết các đoạn có kích thước từ 10bp đến 40,000 bp với độ phân giải giảm xuống 3bp.


 THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỆ THỐNG

Hệ thống phân tích đoạn DNA Fragment analyser điện di mao quản
Model: Fragment Analyser 12 capillary
Hãng: Advanced Analytical – Mỹ
 
- Hiệu suất của hệ thống: phân tích 12 mẫu NGS trong 30 phút; 12 mẫu RNA trong 45 phút và 12 mẫu DNA trong 12 phút
- Lượng mẫu tối thiểu:  20 µl; Typically 2µl
-  Dải kích thước gel phân tách: NGS: 35 – 6000 bp; RNA tổng số và mRNA: 19 – 6,000 bp; DNA genomic:
- Độ phân giải phân tích được: 2bp
- Độ chính xác kích thước phân tích: 5%
- Detector: CCD
- Phần mềm phân tích:  Fragment Analyzer™ system software and PROSize™ data analysis software
- Kích thước máy:  61 cm H x 35 cm W x 51 cm D
- Khối lượng: 38,5 kg

Tham khảo thêm tại: Đặc tính kỹ thuật chi tiết máy Fragment Analyzer

Kết quả phân tích mẫu DNA/ RNA bằng máy Fragment Analyser - hãng AATI - Mỹ


                       Fragment Analyser có khả năng phân tách 2 đoạn DNA/RNA khác nhau 2 bp


                                                      Kết quả phân tích Fragment 94 mẫu


                            Phân tích Fragment bằng kit 920, chiều dài marker từ 75 đến 15,000 bp


                                      Phân tích các sản phẩm PCR cắt bằng enzyme giới hạn

                                                                 Kết quả phân tích dạng peak               So sánh kết quả phân tích bằng Gel Agarose (bên trái) và Fragment Analyser (Bên phải)


                                                                 Kết quả phân tích RAPD


                                 So sánh kết quả với phương pháp điện di gel Agarose truyền thống