Máy đo và đếm hạt bụi tổng Aerocet-531:
- Ưu điểm: Có khả năng đo và đếm hạt bụi trong cùng một máy (2-in-1), giao diện tích hợp.
* Chế độ đo độ bụi tổng:
- Dải cỡ đo: PM1, PM2.5, PM4, PM7, PM10 và TSP
- Nồng độ đo: 0 – 1 mg/m3
- Thời gian lấy mẫu: 1 phút
* Chế độ đếm hạt bụi:
- Cỡ hạt đo: 04 kênh - 0.5, 1.0, 5.0, 10.0μm
- Dải nồng độ đo: 0 – 3,000,000 particles/ cubic foot (105,900 particles/L)
-  Độ nhạy: 0.5 μm; Tốc độ dòng: 0.1 cfm (2.83 lpm).
- Thời gian lấy mẫu: 1phút

Cung cấp bao gồm: Máy chính và bộ phụ kiện tiêu chuẩn; vali đựng và giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Tùy chọn thêm:
- Cảm biến nhiệt độ và RH
- Chân đế máy 
- Flow meter kit