Hệ thống lọc nước siêu sạch cho máy AAS, HPLC


Model Purelab Classic UVF
Hãng: ELGA - Anh
Cung cấp nước siêu sạch cho các hệ thống máy: Sắc ký ion, Điện di, Quang phổ hấp thu nguyên tử, HPLC, TOC
Lưu lượng: tối đa 2.0L/min
Điện trở kháng: 18.2MΩ-cm
Tổng Cacbon hữu cơ (TOC): 1-3 ppb
Vi khuẩn: <0.1CFU/ml (với màng lọc POU) chọn lựa thêm
Chỉ tiêu endotoxin (có Biofilter) : <0.001 EU/ml
pH: trung tính