Bình nitơ lỏng 35 lít
Model: IC35R
Hãng: International Cryogenics-Mỹ
Dung tích chứa nitơ lỏng : 35 lít.
Khối lượng bình rỗng chưa nạp nitơ lỏng: 43,5 kg.
Khối lượng chứa đầy nitơ lỏng: 52,5 kg
Đường kính cổ bình: 64 mm.
Đường kính thân bình: 282 mm. Chiều cao bình: 860 mm. Lượng khí hao hụt: 0,25 lít/ngày.
Số gáo đựng mẫu: 8 cái.