Hamesco Vietnam tuyển Cộng tác viên dịch thuật chuyên ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Hóa học/Môi trường:
Yêu cầu cụ thể như sau:

1. Tuyển dụng Cộng tác viên Công nghệ Sinh học  
Ngành nghề: Công nghệ Sinh học  
Hình thức làm việc: Tự do  
Địa điểm làm việc: Tự do
Mức lương: Thỏa thuận
Mô tả công việc: Dịch thuật các tài liệu chuyên ngành Công nghệ sinh học - Y sinh   
Số lượng cần tuyển: 10
Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu 
Giới tính: Không yêu cầu
Yêu cầu bằng cấp: Cử nhân - kỹ sư CNSH (ưu tiên Thạc sỹ)
Yêu cầu độ tuổi: không 
Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Anh (dịch tốt)
Yêu cầu hồ sơ xin việc: Không 
Yêu cầu thử việc: Một bài dịch trong thời gian 1 ngày
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2015 2. Tuyển dụng Cộng tác viên Công nghệ Hóa học/Môi trường  
Ngành nghề: Công nghệ Hóa học/Môi trường  
Hình thức làm việc: Tự do  
Địa điểm làm việc: Tự do  
Mức lương: Thỏa thuận  
Mô tả công việc: Dịch thuật các tài liệu chuyên ngành Công nghệ Hóa học - Phân tích Môi trường 
Số lượng cần tuyển: 10
Số năm kinh nghiệm: Không yêu cầu 
Giới tính: Không yêu cầu
Yêu cầu bằng cấp: Cử nhân - kỹ sư (ưu tiên Thạc sỹ)
Yêu cầu độ tuổi: không 
Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Anh (dịch tốt) 
Yêu cầu hồ sơ xin việc: Không 
Yêu cầu thử việc: Một bài dịch trong thời gian 1 ngày
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2015