Bộ điện di và bộ nguồn (điện di ngang)
Model: Midi Horizontal Electrophoresis
Hãng sản xuất: Cleaver Science - Anh
Bộ điện di
Kích thước bản gel: 10 x 7cm, 10 x 10cm
Kích thước bể điện di: 12.5 x 22 x 9cm
Công suất mẫu: 10 x 7cm tray - 50 mẫu, 10 x 10cm tray - 100 mẫu
Thể tích đệm: 300ml
Bộ nguồn:
Dải điện thế: 10-300v
Dải cường độ dòng điện:10-400mA
Công suất tối đa: 60W

http://biomedia.vn/