Máy Electroporation (chuyển gen bằng xung điện)
Model: Neon® Transfection System
Hãng sx: Invitrogen - Mỹ
Xuất xứ: Hàn Quốc
Đặc điểm:
- Thiết bị cho phép biến nạp các Acid Nucleic vào các các loại tế bào động vật có vú, tế bào nguyên thủy, tế bào gốc và cả các loại tế bào khó khăn trong việc chuyển gen.
- Hiệu quả: Lên đến 90% các loại tế bào động vật có vú, tế bào nguyên thủy, tế bào gốc và cả các loại tế bào khó khăn trong việc chuyển gien sẽ được chuyển gen thành công.
- Độ linh hoạt: có thể sử dụng từ 20.000 - 6.000.000 tế bào trong mỗi phản ứng
- Là hệ thống mở cho phép điều chỉnh các thông số để tối ưu quy trình, thiết bị nhỏ gọn và thân thiện với người sử dụng.
Cung cấp bao gồm:
Thân máy chính
Pipette
Pipette Station
1 USB thumbdrive
1 Manual
1 Power Cord
Neon® Transfection System 100 µl Kit (192 phản ứng)
Neon® Transfection System 10 µl Kit (192 phản ứng)