Máy đo khí đa chỉ tiêu (CH4, O2, H2S, CO)
Model: G450
Hãng sản xuất: GFG - Đức
Khoảng đo:
- CH4: 0 … 100% LEL
- O2: 0 … 25% VOL
- H2S: 0 … 100 ppm
- CO: 0 … 500 ppm
Nguyên lý đo, phát hiện khí: Đầu đo điện hóa (đo khí độc và
oxy)
Đo khí cháy: Hơi khí gas, khí cháy (đến
100% LEL)
Màn hình hiển thị: Màn hình LCD, có thay đổi màu săc màn hình cho mỗi ngưỡng cảnh báo. Hiển thị mức pin. Hiển thị thời gian thực.
Cảnh báo: Tùy thuộc vào từng loại khí. Cảnh báo bằng âm thanh đến
103bB (lựa chọn thêm). Cảnh báo rung (lựa chọn thêm).