Hệ thống đánh giá hoạt tính NK TeraScanVPC
Hãng: Minerva - Nhật Bản


Thông số kỹ thuật:
Hệ thống kiểm tra thử nghiệm độc tính tế bào cho các dòng tế bào như NK , CTL , ADCC, LAK…
Hình ảnh mỗi giếng có thể quan sát trên màn hình máy tính bất kỳ thời gian nào và có thể lưu lại dễ dàng
Có thể làm 1 đoạn phim time lapse bằng phần mềm (tùy chọn)
Chương trình phân tích hình ảnh dùng để đếm số lượng tế bào sống ở từng giếng cụ thể
Bộ giữ mẫu: đĩa nuôi cấy 96 giếng, có thể chọn thêm Terasaki Plate, Slide glass
Hệ thống huỳnh quang: bộ phát sáng huỳnh quang incident (có thể lựa chọn bộ lọc)
Bước sóng đo: 400 - 800 nm
Khu vực quét: 110 x 70mm
Nguồn sáng: 100/200V 500W
Khối lượng hệ thống: 32kg
Hệ điều hành máy tính: Windows 7

Liên hệ: info@hamesco.com
Next
This is the most recent post.
Bài đăng Cũ hơn