Bộ điện di nằm ngang loại nhỏ + Nguồn

MultiSUB Midi + Power Supply

Modle: MSMIDIDUO + CS300V
Hãng sản xuất: Cleaver Scientific -Anh
Bộ điện di

Kích thước bản gel: 7 x 7cm, 7 x 10cm
Kích thước bể điện di: 9 x 21 x 9cm
Công suất mẫu: 7 x 7cm tray - 32 mẫu, 7 x 10cm tray - 64 mẫu
Thể tích đệm: 225ml
Bộ nguồn:
Dải điện thế: 10-300v
Dải cường độ dòng điện:10-400mA
Công suất tối đa: 60W
Cung cấp bao gồm:
Bộ điện di, khay đổ gel, máng đổ gel, lược các
kích thước giếng khác nhau
Bộ nguồn điện di