Máy quang phổ định lượng acid nucleic/protein
NanoEX spectrophotometer
Model: NanoEX
Hãng sản xuất: Optima - Nhật Bản

Máy quang phổ UV-VIS cho phép phân tích với độ chính xác cao với một lượng mẫu cực nhỏ

dùng cho nghiên cứu xác định nồng độ DNA/RNA/Protein.

Đặc điểm
 Màn hình cảm ứng LCD 4.3 inch.
 Không cần đo mẫu Blank
 Giám sát vị trí mẫu bằng camera có chức
năng báo động
 Tự động đóng nắp
 Tự động chọn bước sóng
 Kết nối với các ứng dụng android
(bluetooth) hay email.
Đặc tính kỹ thuật
 Bước sóng: 260 nm, 280 (đã bao gồm cả
đường baseline 360 nm) và 600 nm.
 Thể tích mẫu thấp: 0.5 μL
 Nguồn sáng: LED
 Đầu dò: silicon photodiode (dải UV –
VIS)
 Độ hấp thu: 0 – 150 Abs
 Giới hạn phát hiện: 4ng/ μL (dsDNA)
 Nồng độ cao nhất: 7.500 ng/ μL
(dsDNA)
 Độ lặp lại đo mẫu: khoảng 3% tại 1000
ng/ μL (dsDNA)
 Thời gian đo: nhỏ hơn 5 giây
 Thời gian 1 chu kỳ đo : nhỏ hơn 10 giây
 Độ phân giải phổ : 12 nm
 Nguồn hoạt động : 12V
 Kích thước : 148 (W) x 179 (D) x 110
(H)
 Trọng lượng: 1.5 kg
Cung cấp bao gồm:
- Máy chính + dây nguồn
- Hướng dẫn sử dụng