Máy lọc nước siêu tinh khiết
Model: Milli-Q Direct 8
Hãng: Merck Millipore - Pháp/ Xuất xứ: Pháp

Thông số kỹ thuật:
Milli-Q Direct 8 là máy lọc nước siêu tinh khiết (loại 1) và nước tinh khiết loại 3 từ nước máy, thích hợp cho nhiều ứng dụng như sắc ký lỏng (HPLC), sắc ký lỏng ghép khối phổ 2 lần (LCMS/MS), sắc ký khí (GC), sắc ký khí ghép khối phổ 2 lần (GC-MS/MS), quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS), ICP-MS, sinh học phân tử, IVF...Nước loại 3 có thể dùng cho các ứng dụng rửa trong phòng thí nghiệm.
- Công suất: 8 lít/giờ
Lưu lượng phân phối nước siêu tinh khiết (loại 1) theo chế độ lấy nước thông thường: 50 - 2000 ml/phút
Chất lượng nước đầu ra của nước siêu tinh khiết (loại 1):
 • Độ dẫn điện tại 25 oC: 0,055 µS/cm
 • Độ cách điện tại 25 oC: 18,2 MΩ.cm
 • Hàm lượng TOC: <= 5 ppb
 • Hàm lượng vi sinh: < 1 cfu/ml (Với lọc cuối Millipak hoặc Biopak)
 • Hàm lượng nội độc tố (Pyrogens hoặc Endotoxins): < 0,001 Eu/ml (Với lọc cuối Biopak)
 • Hàm lượng RNA tạp: < 0,01 ng/ml (Với lọc cuối Biopak)
 • Hàm lượng DNA tạp: < 4 pg/µl (Với lọc cuối Biopak)