- Ghi vào bộ nhớ trong có dung lượng ổ cứng  80 GB và có thể ghi vào thẻ Compact Flash thuận tiện cho tập tin lưu trữ tập tin âm thanh; có thể ghi trực tiếp với ổ đĩa ngoài hoặc với bất kỳ một thiết bị kết nối tương thích nào khác.

- AES3 (XLR) hoặc AES3id là đầu vào kỹ thuật số và AES3id là đấu ra
- Định dạng WAV, một hoặc nhiều file, không nén âm thanh PCM
- 24-bit hoặc 16-bit và thu được tần số âm thanh 32 kHz-192 kHz