- Tương thích với Windows 98/2000/XP/Vista/7 để điều tra tổng hợp âm thanh động vật. Cung cấp một loạt các công cụ để phân tích để có thể nâng cao hiệu quả nghiên cứu âm thanh.
- Hỗ trợ tất cả các loại card thông thường và giao diện âm thanh USB
- Có thể mở được các file âm thanh đuôi .wav và .bfw được ghi bởi các thiết bị khác
- Nhận được các file âm thanh đa dạng (WAV, BWF, AIF, Snd, AU và Txt)