Máy đếm tế bào sống chết; thuận tiện để đếm tế bào nuôi cấy mỗi khi thực hiện thao tác cấy chuyển tế bào
Model: Countess Automated Cell Counter
Hãng: Invitrogen - Mỹ

Chức năng: Đếm tế bào sống chết/mL, tổng số tế bào/mL, % tế bào sống/Tổng số tế bào, đo kích thước trung bình tế bào, cho hình ảnh tế bào (phóng to, thu nhỏ), xuất kết quả đếm dạng bảng, đồ thị

Nguyên lý: sử dụng phương pháp nhuộm Trypan Blue kết hợp với phân tích hình ảnh tế bào

Công nghê: camera 3.1Megapixel, màn hình điều khiển cảm ứng,