Pipet man (1ml, 5ml, 0.2ml)
Model: Finnpipette F2
Hãng: Thermo Fisher Scientific - Phần Lan
Có khả năng khử trùng ở : 121oC
Làm bằng chất liệu chống ẩm, chống tia UV, chống hoá chất và nhiễm khuẩn
Pipet 1ml
Dung tích 1ml
 - Độ chính xác (so với giá trị chuẩn): ±3.0µl (±0.3%)
 - Sai số (giữa các lần đo):  ±3.0µl (±0.3%)
Pipet 5ml
Dung tích 5ml
 - Độ chính xác (so với giá trị chuẩn): ±15.0µl (±0.3%)
 - Sai số (giữa các lần đo):  ±10.0µl (±0.2%)
Pipet 0.2ml
Dung tích 0.2ml
 - Độ chính xác (so với giá trị chuẩn): ±0.8µl (±0.4%)
 - Sai số (giữa các lần đo):  ±0.6µl (±0.3%)