Thiết bị đo khí
Model: ITX 
Hãng sản xuất: Industrial scientific - Mỹ
Thông số kỹ thuật:
Kiểm tra, phát hiện được đồng thời: 1 - 6 khí
Thiết bị được làm bằng thép an toàn không gỉ loại 304 , 24 gauge
Nặng chỉ khoàng 524.5g
Sensor:  Catalytic Diffusion và Electrochemical
Có khả năng đo các loại khí khác nhau sau:
LEL, dải đo 50 ppm to 100% LEL, bước tắng: 1%
Oxygen ,  dải đo: 0 đến 30%, bước tăng 0.1%
Hydrogen Sulfide H2S, dải đo 0 to 999 ppm, bước tăng 1 ppm
Chlorine Cl2, dải đo0.2 to 50 ppm với bước tăng 0.1 ppm 
Chlorine Dioxide, dải đo 0 to 1 ppm  với bước tăng 0.01 ppm 
Methane, dải đo từ 0 to 5% CH4 với bước tăng 1%
CO, H2, NO: dải đo từ 0 đến 999ppm với bước tăng 1ppm
Sulfur Dioxide, Nitrogen Dioxide, dải đo từ 0.2 to 99.9 ppm, với bước tăng  0.1 ppm
Hydrogen Cyanide, Hydrogen Chloride, dải đo từ 0.2 to 30 ppm với bước tăng 0.1 ppm
Ammonia : dải đo từ 0 to 200 ppm , với bước tăng 1 ppm
Phosphine, dải đo từ 0 to 1 ppm , với bước tăng 0.01 ppm
Nguồn điện dùng pin sạc lithium-ion ( dùng được trong 24 giờ)  hay pin Alkaline (12 giờ) 
Bàn phím điều khiển 16 kí tự
 Môi trương hoạt động: -20oC đến  50oC, độ ẩm: 15 đến 95%
Đạt cá tiêu chuẩn quốc tế: UL and CSA - Class I, Groups A, B, C, D hazardous locations
MSHA - Intrinsically safe for methane/air mixtures only
ATEX and Australia – Ex ia s I/IIC T4: IP65
Cung cấp máy chính, pin xạc Lion, xạc pin với senor phù hợp đo các chi tiêu:  LEL, O2, CO, H2S, SO2,NH3