DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM 
PHÂN TÍCH THỰC PHẨM


II PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
1 Máy sắc ký lỏng cao áp HPLC

http://www.biology.vn/2011/10/he-thong-sac-ky-long-cao-ap-phan-tich.html

Model: Ultimate 3000

Hãng: Thermo Scientific/ Dionex - Mỹ

Ứng dụng: Phân tích pesticides, herbicides, hormones tăng trưởng và các kháng sinh; phân tích amino acid, mono-, di-, tri-, oligo- và polysaccharides, các đường alcohol và đường amino, vitamin, thuốc trừ sâu…


2 Máy sắc ký ion

Model: ICS 5000+

Hãng: Thermo Scientific/ Dionex - Mỹ
http://www.biology.vn/2013/03/he-thong-sac-ky-ion-ic-ion.html

Phân tích anion, cation, xác định thành phần thực phẩm pesticides, herbicides, hormones tăng trưởng và các kháng sinh; phân tích amino acid, mono-, di-, tri-, oligo- và polysaccharides, các đường alcohol và đường amino; phân tích Nitrat, nitrit


3 Thiết bị phân tích thành phần thực phẩm hồng ngoại gần

Model: ZX-550

Hãng: Zeltex - Mỹ

Ứng dụng: Phân tích chất béo, đường, độ ẩm trong thực phẩm


4 Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử

Model : Savant AA Sigma

Hãng sản xuất: GBC Scientific - Úc

Ứng dụng: phân tích kim loại nặng trong thực phẩm như Hg, As, Se, Sb, Bi, Sn, Te…


5 Lò nung

Model: KL09

Hãng; Therm Concept - Đức

Phá mẫu thực phẩm


6 Phân cực kế

Phân tích đường


7 Máy đo hoạt độ nước

Đo giá trị hoạt tính nước aw trong các loại thực phẩm


8 Máy đo màu thực phẩm

Model: MiniScan EZ

Hãng: HunterLab - Mỹ

Ứng dụng: So màu thực phẩm


9 Máy đo BOD

Hãng Lovibond - Đức

Đo nhu cầu oxi sinh hóa


10 Bộ chiết béo

Model SOX 414

Hãng sản xuất : Gerhardt-Đức

Ứng dụng: chiết chất béo


11 Cân sấy ẩm

Hãng: Sartorius - Đức

Ứng dụng: cân sấy ẩm thực phẩm


12 Máy cất đạm

Hãng sản xuất : Gerhardt-Đức

Ứng dụng: chưng cất đạm


13 Máy đồng hóa mẫu

Hãng: IKA - Đức

Ứng dụng: đồng hóa mẫu


14 Máy đo độ nhớt

Đo độ nhớt thực phẩm


15 Sàng rây thực phẩm

Hãng: Tyler - Mỹ

Sàng rây các loại thực phẩm


16 Máy cô quay chân không

Model: N-1200

Hãng: EYELA - Nhật Bản

Ứng dụng: cô mẫu chân không


17 Máy đo độ ngọt

Hãng: Schoot - Đức

Đo độ ngọt thực phẩm


18 Máy đo độ mặn

Hãng: Schoot - Đức

Đo độ mặn thực phẩm