Máy Spindown
Model: Myfuge mini
Hãng: BenchMark - MỹỨng dụng: ly tâm nhanh, tốc độ thấp các ống eppendorf và PCR strip
Thông số kỹ thuật:
Tốc độ spin: 6000 vòng/phút, 2000xg
Khả năng spin: 8 tube x 1.5/2ml; 16 tube x 0,2ml; 2 x PCR strip
Kích thước: 11.4 x 15 x 11.4 cm
Khối lượng: 1kg
Nguồn điện sử dụng: 220V - 50Hz


wwww.biology.vn