1. Bộ kit thu DNA nước bọt người


Bao gồm:
1.1. Kit thu DNA cho nghiên cứu
- Oragene•DNA (OG-500)
- Oragene•DNA (OG-575)
- Oragene•DNA (OG-250)


1.2. Kit thu DNA cho chẩn đoán, xét nghiệm
- Oragene•DNA (OG-510)
- Oragene•DNA (OG-575) for Assisted Collection
- Oragene•ONE (ON-500)

- ORAcollect•DNA (OCR-100)2. Bộ kit thu ARN nước bọt người


Oragene•RNA (RE-100)
 

3. Bộ kit thu ADN vi khuẩn từ nước bọt người

OMNIgene•DISCOVER (OM-501)4. Bộ kit thu ADN và ARN vi khuẩn từ nước bọt người

OMNIgene•DISCOVER (OM-505)5. Bộ kit thu DNA vi khuẩn từ phân6. Bộ kit bảo tồn vi khuẩn Lao (Mycobacterium tuberculosis (MTb) trong mẫu đờm