Pipetman đơn kênh
Model: Pipetman
Hãng: Gilson – Pháp
Thông số kỹ thuật:
Pipet điều chỉnh thể tích hút mẫu
Lực bấm nhẹ, không gây mỏi
Dễ dàng thay đổi đầu tip nhờ clip ejector
Tương thích với nhiều loại đầu tip trên thị trường
Có thể hấp tiệt trùng phần dưới pipet
Cung cấp bao gồm:
Pipetman dải thể tích 0,2 - 2µl
Pipetman dải thể tích 1 - 10µl
Pipetman dải thể tích 2 - 20µl
Pipetman dải thể tích 10 - 100µl
Pipetman dải thể tích 100 - 1000µl