Máy li tâm nhỏ ống eppendorf
Model: My Fuge 12
Hãng: Benchmark - Mỹ
- Tốc độ: 5500 vòng /phút/ 2000g
- Vị trí: 12 x 1.5/2ml tubes /32x0.2 PCR tubes/ 4xPCR trips
- Kích thước: 14 x 20 x 11.2 cm
- Khối lượng: 2kg
- Nguồn: 220V, 50Hz
Cung cấp bao gồm:
- Máy chính
- Rotor
- Hướng dẫn sử dụng