Thiết bị chụp ảnh gel điện di
Model: UVISave HD5
Hãng sản xuất: UVITEC - Anh
Hệ thống soi và chụp ảnh gel
Hoạ động độc lập, không cần máy tính
Camera và hệ thống quang:
Hệ thống camera Sony chuyên dùng cho nghiên cứu khoa học, với công nghệ màn hình trập tốc độ tuỳ biến
Camera 1,4 MP, độ phân giải 1360x1024
Camere CCD 16 bit, hiệu suất  (65 536 grey levels)
Bộ điều khiển:
Màn hình hiển thị siêu lớn TFT LCD 5,6 inch được tích hợp
Phần mềm:
Bản quyển vĩnh viễn cho phẩn mềm phân tích ảnh 1D có thể chú thích, tăng cường và minh hoạ.
Bàn soi gel:
Kích thước bàn soi gel: 20 cm x 20cm
Loại bước sóng kép ( UVA và UVB)