THIẾT BỊ ĐINH LƯỢNG AXIT NUCLEIC VÀ PROTEIN HUỲNH QUANG
Model: Qubit® 3.0
Hãng sx: Applied Biosystems/ Thermo Fisher Scientific - Mỹ
Xuất xứ: Singapore
Đặc điểm:
- Hệ thống máy huỳnh quang để bàn thế hệ mới, cho phép định lượng nhanh, chính xác DNA, RNA và Protein và có độ nhạy cao.
- Thuốc nhuộm huỳnh quang được sử dụng trong phương pháp trên chỉ liên kết với phân tử mục tiêu cụ thể, kể cả ở nồng độ thấp, giảm thiểu sự ảnh hưởng của các chất gây nhiễm.
- Với kết quả định lượng nhạy hơn nhiều so với phương pháp định lượng thông thường, Qubit 3.0 được lựa chọn cho các ứng dụng sau:
 * Định lượng các mẫu hiếm, các mẫu khó tách chiết hoặc chỉ một lượng nhỏ dsDNA, oligos, RNA ( bao gồm microRNA), protein sau khi tách chiết.
 * Các mẫu được sử dụng cho các ứng dụng tốn kém và phức tạp tiếp theo như: qPCR, NGS, hoặc cho các quy trình phân tích khó, đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao...