PHÒNG THÍ NGHIỆM TẾ BÀO VÀ IVF
1.    Tủ ấm CO2 hãng Astec – Nhật
2.    Tủ ấm IVF hãng Astec – Nhật
3.    Tủ thao tác với kính hiển vi soi nổi hãng Astec
4.    Tủ thao tác với kính hiển vi soi ngược hãng Astec
5.    Tủ an toàn sinh học
-        Model 1386 hãng Thermo – Mỹ
-        Model AC2-4E8 hãng Esco – Singapore
6.    Máy Flow Cytometer model Accuri hãng BD – Mỹ
7.    Bình đựng nito lỏng IC-10R, IC-35R
8.    Máy làm đá vảy hãng Fiocchetti - Ý
9.    Tủ âm -20oC hãng Arctiko
10.Tủ mát 1-10oC hãng Arctiko
11.Tủ âm -30oC hãng Arctiko
12.Tủ âm -45oC hãng Arctiko
13.Tủ âm -80oC hãng Arctiko
14.Tủ an toàn sinh học
-        Model 1386 hãng Thermo – Mỹ
-        Model AC2-4E8 hãng Esco – Singapore
15.Máy ly tâm ống máu EBA-270 – Hettich – Đức
16.Máy ly tâm ống eppendorf Mikro 200R
17. Máy ly tâm ống falcon Mikro 220R
18.Máy ly tâm lớn Rotina 380 và Rotina 420
19. Hệ thống ELISA: gồm máy đọc, ủ, rửa
-        Hãng Biotek – Mỹ
-        Hãng Thermo – Mỹ
20. Kính hiển vi model CX-23 hãng Olympus – Nhật
21.Tủ sấy NDO hãng EYELA
22.Tủ ấm LTI hãng EYELA
23.Tủ ấm IN-260 hãng Memmert – Đức
24. Nồi hấp vô trùng
-        Model HVE-50 hãng Hirayama – Nhật
-        Model HV-85 hãng Hirayama – Nhật
-        Model HVE-110 hãng Hirayama – Nhật
-        Model HV-110 hãng Hirayama – Nhật
25. Tủ hút khí độc
Model EFH-4A8 và EFH-6A8
26. Máy vortex, model Mortexer hãng Benchmark – Mỹ
27. Máy ly tâm minispin, model Sprout mini hãng Heathrow Scientific – Mỹ
28. Bình đựng nito lỏng IC-6R, IC-10R, IC-35R hãng International Cryogenic – Mỹ
29. Máy đo pH model pH1100 hãng Horiba – Nhật
30. Bể ổn nhiệt hãng Memmert
31.Máy lắc ổn nhiệt model 727, 747, 757 hãng Amerex
32.Máy ủ nhiệt MG-2200 hãng EYELA
33. Máy cô mẫu DNA, RNA, Protein model CVE-2200 hãng EYELA

34.Máy đông khô FDU-1110, FDU 2110 hãng EYELA