Bình đựng nito lỏng IC-10R
Hãng: International Cryogenic – Mỹ
Thông số kỹ thuật:
Dung tích chứa: 10 lít
Thời gian giữ: 100 ngày
Lượng khí hao hụt: 0.1 lít/ngày
Đường kính cổ bình: 57 mm
Đường kính thân bình: 286 mm
Chiều cao bình: 584 mm
Số gáo đựng mẫu: 6 cái (Kích thước: dài 279 mm, đường kính 44mm)