Bình đựng nito lỏng IC-6R
Hãng: International Cryogenic – Mỹ
Thông số kỹ thuật:
Dung tích chứa: 6 lít
Thời gian giữ: 30 ngày
Lượng khí hao hụt: 0.2 lít/ngày
Đường kính cổ bình: 57 mm
Đường kính thân bình: 222 mm
Chiều cao bình: 460 mm
Số gáo đựng mẫu: 6 cái kích thước 127 mm, đường kính 44mm