Trong khuôn khổ hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Đức thông qua chương trình hợp tác khoa học nghị định thư của Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam trong đề tài "Thiết lập mạng lưới Quốc gia về nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh melioidosis tại Việt Nam" (dự án RENOMAB), Bộ Khoa học Công nghệ và giáo dục Đức (BMBF) đã viện trợ các trang thiết bị nhằm tăng cường năng lực cho các bệnh viện để xét nghiệm bệnh melioidosis (hay còn gọi là bệnh whitmore).

Công ty Hamesco vinh dự là đơn vị được dự án Renomab lựa chọn, cung cấp các thiết bị đến Khoa Vi sinh của 11 bệnh viện tại Việt Nam, gồm có:


1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang
2. Bệnh viện 74 Trung ương - Vĩnh Phúc
3. Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An
4. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh
5. Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới
6. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị
7. Bệnh viện Trung ương Huế
8. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
9. Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên
10. Bệnh viên đa khoa huyện Ninh Hòa - Khánh Hòa
11. Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình trao tặng thiết bị


Buổi trao tặng thiết bị y tế tại BV đa khoa tỉnh Bắc Giang

Buổi trao tặng thiết bị y tế tại BV hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An

Buổi trao tặng thiết bị y tế tại BV đa khoa tỉnh Hà Tĩnh


Buổi trao tặng thiết bị y tế tại BV hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới - Quảng Bình

Buổi trao tặng thiết bị y tế tại BV đa khoa tỉnh Quảng Trị

Buổi trao tặng thiết bị y tế tại BV 74 Trung Ương
Buổi trao tặng thiết bị y tế tại BV đa khoa tỉnh Đăk Lăk