PHÒNG THÍ NGHIỆM TẾ BÀO VÀ IVF
3.    Tủ thao tác với kính hiển vi soi nổi hãng Astec:

4.    Tủ thao tác với kính hiển vi soi ngược hãng Astec:
5.    Tủ an toàn sinh học
-        Model AC2-4E8 hãng Esco – Singapore
6.    Máy Flow Cytometer model Accuri hãng BD – Mỹ

7.    Bình đựng nito lỏng IC-10R, IC-35R
8.    Máy làm đá vảy hãng Fiocchetti – Ý

10.Tủ âm -20oC hãng Arctiko

11.Tủ mát 1-10oC hãng Arctiko

12.Tủ âm -30oC tới -45oC hãng Arctiko

13.Tủ âm -80oC hãng Arctiko

14.Máy ly tâm ống máu EBA-270 – Hettich – Đức
15.Máy ly tâm ống eppendorf Mikro 200R
16. Máy ly tâm ống falcon Mikro 220R
17.Máy ly tâm lớn Rotina
Rotina 420
18. Hệ thống ELISA: gồm máy đọc, ủ, rửa
-        Hãng Biotek – Mỹ
-        Hãng Thermo – Mỹ
Chỉ có máy đọc ELISA Thermo – Phần lan: http://www.thietbisinhhoc.com/2011/05/may-oc-elisa-multiskan-ex-thermo.html
19. Kính hiển vi model CX-23 hãng Olympus – Nhật
20.Tủ sấy NDO hãng EYELA
21.Tủ ấm LTI hãng EYELA
22.Tủ ấm IN-260 hãng Memmert – Đức
23. Nồi hấp vô trùng
-        Model HVE-50 hãng Hirayama – Nhật: http://www.thietbisinhhoc.com/2011/10/noi-khu-trung-hve-50-hang-hirayama.html
-        Model HV-85 hãng Hirayama – Nhật
-        Model HVE-110 hãng Hirayama – Nhật
-        Model HV-110 hãng Hirayama – Nhật: http://www.thietbisinhhoc.com/2011/05/noi-hap-khu-trung-hirayama-nhat.html

24. Tủ hút khí độc
Model EFH-4A8 và EFH-6A8
25. Máy vortex, model Mortexer hãng Benchmark – Mỹ
26. Máy ly tâm minispin, model Sprout mini hãng Heathrow Scientific – Mỹ

28. Bình đựng nito lỏng IC-6R, IC-10R, IC-35R hãng International Cryogenic – Mỹ
29. Máy đo pH model pH1100 hãng Horiba – Nhật
30. Bể ổn nhiệt hãng Memmert
31.Máy lắc ổn nhiệt model 727, 747, 757 hãng Amerex

32.Máy ủ nhiệt MG-2200 hãng EYELA

33. Máy cô mẫu DNA, RNA, Protein model CVE-2200 hãng EYELA
34.Máy đông khô hãng EYELA
FDU 211: http://www.thietbisinhhoc.com/2013/03/thiet-bi-ong-kho-freeze-drying.html