Bộ kit kiểm tra chất lượng thư viện NGS cho máy Infinity
Code: DNF-240-0240
Hãng: AATI - Mỹ
Xuất xứ: Mỹ
Mô tả:
Bộ phân tích độ nhạy cao dùng cho NGS cung cấp một giải pháp tự động để đánh giá chất lượng các thư viện NGS có nồng độ thấp trước khi giải trình tự
Việc xác định chính xác sự phân bố mol trong việc tải trọng luồng tế bào tối ưu là một bước quan trọng trong NGS, và DNF-474 xác định một cách hiệu quả và chính xác kích thước trung bình của một thư viện và nồng độ của nó.
Thành phần:

  • NGS Fragment Separation Gel 240 mL (DNF-240- 0240)
  • Intercalating Dye 30 µL (DNF-600- U030)
  • 5X 930 dsDNA Inlet Buffer 125 mL (DNF-355- 0125)
  • 5X Capillary Conditioning Solution 50 mL (DNF-475- 0050)
  • HS NGS Fragment Diluent Marker Solution 2.4 mL x 5 vials (DNF-373- 0003)
  • HS NGS Fragment DNA Ladder 100 µL (DNF-396- U100)
  • 0.25X TE Rinse Buffer 125 mL (DNF-497- 0125)
  • BF-25 Blank Solution 8 mL (DNF-300- 0008)