Hệ thống xác định độ tinh sạch ssDNA, ssRNA oligonucleotide
Model: OLIGO PRO™ II
Hãng: AATI - Mỹ
Xuất xứ: Mỹ
Mô tả:
Được sử dụng trong việc xác định độ tinh khiết của các oligo ssDNA và ssRNA
Thay thế việc sử dụng thuốc nhuộm và đầu dò huỳnh quang bằng việc đánh giá trự tiếp sử dụng tia UV
Thời gian chạy ngắn 01 giờ cho tối đa 96 mẫu
Thông số kĩ thuật:

 • Array Sizes: 12,24 hoặc 96 mẫu
 • Detection: Trực tiếp, sử dụng tia UV bước sóng cố định 254nm
 • Sample Injection: đầu vào từ đĩa 96 giếng
 • Sample Format: Mẫu được loại muối tối đa, dải nồng độ 1-5 μM
 • Sample Volume Required: 100μL/ giếng ( Tối thiểu 20μl giếng)
 • Oligo Sizing Range: Lên đến 60-mer
 • Software: Phần mềm OLIGO PRO II
 • Data Export Format: CSV, PDF, JPEG, BMP, or PNG
 • Environmental Conditions: Môi trường trong phòng lab bình thường
 • Relative Humidity Range: 15 – 60%
 • Electrical: 100 – 200 VAC: 50 – 60 Hz (200 – 230 VAC; 50 – 60 Hz available); 15 A
 • Instrument Dimensions: 67.31 cm H x 48.26 cm W x 61 cm D (26.5 x 19 x 24 in)
 • Instrument Weight: 102 Kg (125 lbs)

Cung cấp bao gồm:

 • Thân máy chính : 01
 • Dây cáp nguồn: 01
 • Sách hướng dẫn sử dụng : 01