ICS - 1100
  
ICS1100r
ICS-1100 là một hệ thống "máy sắc ký ion" tích hợp và nhỏ gọn với bộ triệt nền theo công nghệ điện hóa, thích hợp với cột phân tích có đường kính từ 2mm đến 5mm. ICS-1100 là hệ thống máy sắc ký ion phù hợp cho triển khai phân tích các chỉ tiêu anion và cation thông thường trong nước và các ứng dụng đẳng dòng ( isocratic ) trong sắc ký ion.