ICS - 900ICS900ar
 
 ICS -900 là hệ thống "máy sắc ký ion" hoàn chỉnh có kích thước nhỏ nhất, sử dụng bộ triệt nền loại màng trao đổi ion, hỗ trợ cho cột phân tích với đường kính từ 2mm đến 5mm, đáp ứng cho phân tích anion và cation, thích hợp cho những phòng thí nghiệm nhỏ trong việc phân tích các chỉ tiêu anion va cation thông thường trong nước. Đặc biệt, là một lựa chọn tốt với chi phí đầu tư thấp cho mục đích giảng dạy về sắc ký ion tại các trường đại học, các học viện .